Kategorie

Cennik
Producenci

Regulamin

Regulamin Sprzedaży

Właścicielem sklepu internetowego jest firma BeautNova z siedzibą w Andrespolu.

1. Ceny kosmetyków detalicznych są dostępne dla każdego klienta odwiedzającego sklep.
Ceny hurtowe kosmetyków dostępne są wyłącznie dla osób pracujących lub prowadzących działalność w branży kosmetyki profesjonalnej oraz studentek i uczennic szkół, które przesłały faksem, drogą elektroniczną lub listownie kopię dokumentu Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub dokumentu poświadczającego naukę w szkole kosmetycznej.
Zamówienia z uwzględnieniem cen hurtowych można będzie składać dopiero po weryfikacji danych firmy/gabinetu przez sprzedawcę i otrzymaniu e-mail potwierdzającego pomyślne rozpatrzenie.

2. Ceny towarów podane są w PLN brutto. Ceny mogą ulec zmianie.

3. Zamówienia są przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.beautynova.pl, w wyjątkowych przypadkach telefonicznie. Dane podane w formularzu służą do właściwej realizacji zamówienia. Dane przechowywane są w wewnętrznej bazie danych i nie są udostępniane osobom trzecim. Wszystkie dane chronione są hasłem.

4. Po złożeniu zamówienia, Klient dostaje e-mailem informację zwrotną o przyjęciu zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili dotarcia przelewu opłacającego zamówienie na konto sklepu
b) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (za pobraniem) czas realizacji wynosi 48h

5. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon.

6. Faktura VAT jest wystawiana na wyraźne życzenie Klienta, po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia w sklepie beautynova.pl

7. Nabywca ma prawo do anulowania zamówienia lub zmiany danych umieszczonych na fakturze. W tym wypadku musi zadzwonić pod numer podany na stronie internetowej i podać ewentualne poprawki, lub anulować zamówienie.
Nabywca nie może anulować zamówienia w chwili gdy towar został do niego wysłany.

7.a Zwrot

Czas na zwrot zakupionego towaru, bez podania przyczyny wynosi  14 dni. Dotyczy tylko produktów zakupionych w sklepie internetowym.

8. Koszty dostawy
Do każdego zamówienia doliczane są koszty dostawy. W zależności od formy płatności koszty dostawy są różne. Zamówienia na kwotę powyżej 500zł wysyłane są na nasz koszt.

9. Czas realizacji zamówienia
Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Każdy produkt w sklepie ma podany czas realizacji. Jeśli zamówienie zawiera kilka produktów to czas realizacji wyniesie tyle, ile wynosi najdłuższy czas oczekiwania. W przypadku braku towaru czas realizacji się wydłuża.
Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie działającego numeru telefonu i/lub działającego adresu e-mail. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą realizowane (bez próby powiadomienia). Firma BeautyNova zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

10. Informacje o produktach
Informacje dotyczące produktów prezentowanych  na stronie  sklepu  są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Przedstawione zdjęcia mają charakter informacyjny. Sklep nie ponosi zgodności rzeczywistego wyglądu produktu jego fotografią w sklepie internetowym.


11. Koszty i sposoby wysyłki zagranicznej
Wysyłki zagraniczne rozpatrywane są indywidualnie. Realizowane są po wcześniejszej wpłacie na konto całej sumy, wraz z kosztami wysyłki. Koszt wysyłki można ustalić po otrzymaniu wstępnego zamówienia na podstawie ilości produktów (waga, rozmiar paczki).


12. Odbiór przesyłki
Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Należy sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona: np. mechanicznie; czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (naruszona taśma) itp. Jeśli są jakiekolwiek uszkodzenia, należy w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone (wylane, pogniecione) należy przy doręczycielu spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki i powód - uszkodzenie zawartości przez doręczyciela). Będzie to podstawą do reklamacji towaru.

13. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia+ czas dostawy
Przesyłki dostarcza:
Firma kurierska FedEx

14. Formy płatności
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
- przelewem bankowym na konto sklepu:

MBank  97 1140 2004 0000 3002 4576 1794

Proszę pamiętać, by w tytule wpłaty wpisać Imię i Nazwisko; jest to szczególnie ważne jeśli przelew wykonywany jest przez osobę inną niż Kupujacy,
- przy pobraniu: należność pobiera kurier;
- osobiście, w siedzibie firmy.

15. Reklamacje.
Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adresem sklepu.
Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon oraz informację o wadzie produktu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

16. Wszelkie przesyłki wysłane na koszt firmy  BeautyNova  nie będą przyjmowane.

17. Zmiana regulaminu.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, które będą na bieżąco publikowane na stronie.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

18.
W związku z nowymi przepisami dotyczącymi RODO przesyłam kilka ważnych informacji.

Informacje dla klientów BeautyNova Centrum Dystrybucji i Kształcenia

                                               mgr kosmetologii Lucyny Sodol
ul. Tuszyńska 28, 95-020 Andrespol

filia: al. Kościuszki 74/78, 90-437 Łódź

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane Rozporządzeniem.

W związku z powyższym informujemy, iż od 25 maja 2018 roku Klientom będą przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez BeautyNova Centrum Dystrybucji i Kształcenia  mgr kosmetologii Lucyny Sodol ul. Tuszyńska 28, 95-020 Andrespol, oraz będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma BeautyNova Centrum Dystrybucji i Kształcenia  mgr kosmetologii Lucyny Sodol ul. Tuszyńska 28, 95-020 Andrespol , NIP: 7281890749, kontakt@beautynova.pl

1. Cele przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BeautyNova Centrum Dystrybucji i Kształcenia  mgr kosmetologii Lucyny Sodol ul. Tuszyńska 28, 95-020 Andrespol jest przesyłanie ofert handlowych, przygotowywanie wycen, przyjmowanie zamówień i ich obsługa.

1. Odbiorcy danych osobowych

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, firmy spedycyjne i współpracujące w realizacji zamówienia.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

1. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania działalności firmy.

1. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez BeautyNova Centrum Dystrybucji i Kształcenia  mgr kosmetologii Lucyny Sodol  ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@beautynova.pl

1. Skarga do organu nadzorczego

W przypadku gdy Pani/Pan uważa, że zostały naruszone przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisy Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przetworzenia i realizacji zapytania/zamówienia. W przypadku nie podania powyższych danych nie będzie możliwości przeprowadzenia powyżej wymienionych czynności.

1. Profilowanie danych osobowych

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą/będą podlegały profilowaniu.

1. Źródło pochodzenia danych

Dane osobowe są pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą.

Pani/Pana dane mogą również pochodzić z źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, NIP, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowy Rejestr Sądowy (KRS))

Powrót